ตัวอย่างลูกค้าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีดังนี้

กลุ่มแฟชั่น

- บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

- บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- บริษัท ปรีชากรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์

- บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
- บริษัทโรงพยาบาล ราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน)

กลุ่มพาณิชย์

- บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)